Praktyki studenckie w Wydziale Zamówień Publicznych UMŁ

W dniu 29 stycznia 2014 r. zostało zawarte „Porozumienie o współpracy w obszarze systemu zamówień publicznych”. Stronami porozumienia są Uniwersytet Łódzki oraz Urząd Miasta Łodzi. W ramach porozumienia studenci Wydziału Prawa i Administracji mogą uczestniczyć w praktykach studenckich w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi. Praktyki cieszą się dużym zainteresowaniem studentów naszego wydziału, gdyż umożliwiają zapoznanie się z praktycznymi aspektami udzielania zamówień publicznych. Zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt z naszym Centrum, które prowadzi nabór na praktyki.