Zapraszamy na cykl bezpłatnych wykładów otwartych w nowym roku akademickim 2015/2016 (WPiA, UŁ)

W nowym roku akademickim Centrum Zamówień Publicznych i PPP planuje rozpoczęcie realizacji cyklu comiesięcznych otwartych wykładów poświęconych wybranym problemom zamówień publicznych i PPP. Spotkania będą odbywać się raz w miesiącu, w czwartek, w godz. 10.00-11.30 w sali 1.04. Po każdym wykładzie przewidywany jest czas na dyskusję. Bliższe informacje będą na bieżąco zamieszczane na stronie Centrum i przekazywane mailowo zainteresowanym podmiotom. Prosimy o zgłaszanie się do naszej listy mailingowej. Kontakt: aczernek@uni.lodz.pl

Centrum Zamówień Publicznych i PPP (Centre for Public Procurement and PPP) – partnerem organizacyjnym konferencji Public Procurement Global Revolution VII (15-16 czerwca 2015., Nottingham, GB)

Centrum Zamówień Publicznych i PPP miało zaszczyt stać się jedynym partnerem organizacyjnym z Europy Centralno-Wschodniej dla prestiżowej ogólnoświatowej konferencji pt Public Procurement Global Revolution VII. Konferencja od lat jest organizowana na Uniwersytecie w Nottingham, w związku z prowadzoną tam działalnością naukowo-dydaktyczną prof. Sue Arrowsmith. Prof. Arrowsmith jest autorką najbardziej znanej publikacji dotyczącej europejskich zamówień publicznych pt “The law of public and Utilities Procurement”. Zostaliśmy więc zaszczyceni propozycją wsparcia organizacji konferencji obok takich partnerów jak WTO, George Washington University,  Dongobei University of Finance and Economics, African Public Procurement Regulation Research Unit, IFPSM, Forum Vergaberecht, Durham University. W konferencji uczestniczyło ponad 300 […]

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjająca włączeniu społecznemu – wyzwania dla systemów prawnych Unii Europejskiej i państw członkowskich” (15-16 czerwca 2015 r., Gródek nad Dunajcem)

Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego była reprezentowana przez 5 prelegentów na konferencji organizowanej przez Katedrę Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 15-16 czerwca 2015 r… Referaty wygłosiły również osoby współtworzące Centrum Zamówień Publicznych i PPP: prof. Maria Królikowska-Olczak i mgr Mateusz Izbicki. Sprawozdanie z konferencji w załączeniu (załącznik).

79th Euroconstruct Conference (11-12 czerwca 2015 r., Warszawa)

W tym roku Polska była gospodarzem organizowanych dwukrotnie w roku międzynarodowych konferencji Euroconstruct poświęconych aktualnym problemom sektora budowlanego. Dr Anna Górczyńska uczestniczyła jako prelegent w 79 Konferencji Euroconstruct, która odbywała się w dniach 11-12 czerwca w Warszawie. Wygłosiła wystąpienie pt „The impact of the new public procurement directives on the European construction market”. Prezentacja dotyczyła problematyki zamówień publicznych na roboty budowlane w nowych dyrektywach Unii Europejskiej z 2014 r. i ich wpływowi na rynek budowlany. Uczestnicy konferencji podkreślali znaczenie jasnego i przejrzystego systemu zamówień publicznych dla wydatkowania pieniędzy publicznych na planowane inwestycje budowlane w Europie Centralno-Wschodniej.

Związek Miast Polskich a projekt ustawy Pzp (Warszawa 9.06.2015)

Pierwsze w VII kadencji Związku połączone posiedzenie Komisji Administracji, Komisji Finansów oraz Komisji Polityki Miejskiej i Rozwoju Miast Związku Miast Polskich odbyło się w Warszawie w dniu 9 czerwca 2015 roku. http://www.zmp.poznan.pl/strona-149-komisja_finansow_2015.html Zmiany ustaw o rewitalizacji, nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej infor¬macji prawnej, edukacji prawnej oraz projekt ustawy Prawo zamówień publicznych były tematyką obrad połączonego posiedzenia Komisji Związku Miast Polskich w siedzibie Unii Metropolii Polskich w Warszawie. Obradujący – przedstawiciele władz samorządowych pionu zarządzającego jednostką w tym sekretarze, skarbnicy a także dyrektorzy komórek organizacyjnych jst – podnosili aspekt finansowy i społeczny zmian, które w sposób oczywisty wpłyną na obie te płaszczyzny […]

Kongres Logistyki Służb Mundurowych (12-13 maja 2015 r., Łódź)

Przedstawiciele Centrum Zamówień Publicznych i PPP zostali zaproszeni do wygłoszenia wykładów inauguracyjnych w ramach III Kongresu Logistyki Służb Mundurowych, który odbywał się w dniach 12-13 maja w Łodzi. Prof. Maria Królikowska-Olczak oraz dr Anna Górczyńska wygłosiły referat pt ”Reguły prawa konkurencji a zamówienia publiczne w sektorze obronności”. Prof. Maria Królikowska-Olczak zaprezentowała zasady prawa konkurencji w Unii Europejskiej. Dr Anna Górczyńska swoje wystąpienie poświęciła zasadom udzielania zamówień publicznych w sektorze obronności i bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dopuszczalnych prawem wyłączeń stosowania zamówień publicznych. Organizatorem Kongresu była Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa.

Konferencja „Partnerstwo Publiczno-Prywatne w świetle nowych dyrektyw” (11 maja 2015 r., Katowice)

W dniu 11 maja 2015 r. odbyła się w Katowicach konferencja poświęcona PPP, której organizatorem była Fundacja Wsparcie Naukowe Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Prezes Fundacji i organizator konferencji – dr hab. Michał Kania zgromadził ponad 100 osób zainteresowanych problematyką PPP w Polsce, które uczestniczyły w interesujących dyskusjach dotyczących unijnych i krajowych regulacji prawnych w zakresie PPP oraz koncesji. Centrum Zamówień Publicznych i PPP współpracuje z Fundacją Wsparcie Naukowe PPP od 2014 r. Celem fundacji jest prowadzenie działań związanych z promocją i upowszechnianiem wiedzy na temat PPP jako efektywnej metody realizacji zadań publicznych. Bliższe informacje o działalności fundacji dostępne są na stronie www.wnppp.pl

Seminarium Najwyższej Izby Kontroli „Współczesne problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego” ( 27 kwietnia 2015 r., Łódź)

Podczas seminarium dotyczącego współczesnych problemów funkcjonowania samorządu terytorialnego zorganizowanego na Wydziale Prawa i Administracji w Łodzi zostało podkreślone znaczenie problematyki zamówień publicznych dla efektywnego wydatkowania środków publicznych. W panelu dyskusyjnym wzięli więc udział prof. Andrzej Panasiuk, dyrektor Delegatury NIK w Warszawie, dr Anna Górczyńska, Centrum ZP i PPP, WPIA, UŁ oraz Prezydent Pabianic i Burmistrz Rogowa. Prezentacje dotyczyły zarówno problemów w zakresie interpretacji prawa, jak również były okazją do prezentacji tzw dobrych praktyk (przykład włączenia aspektów społeczne do procedury udzielania zamówień w Rogowie).

Warsztaty dotyczące elektronicznych zamówień publicznych (23 kwietnia 2015 r., Łódź)

Zapraszamy na organizowane wraz z partnerami z Czech warsztaty poświęcone elektronicznym zamówieniom publicznym, które zostaną zorganizowane w Łodzi w dniu 23.04.2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Organizowana w różnych państwach UE inicjatywa NAR Marketing nosi nazwę „Narodowe E-aukcyjne Forum” i służy popularyzacji aukcji elektronicznej. Podczas warsztatów prezentacje i dyskusje będą prowadzić praktycy stosujący aukcje elektroniczne. Spotkanie będzie więc okazją do zapoznania się z korzyściami i problemami związanymi ze stosowaniem elektronicznych zamówień publicznych. Szczegółowy program w załączeniu (załącznik). Ilość miejsc ograniczona do 50 uczestników. Serdecznie zapraszamy.

Wykłady „Public Procurement in the EU law” na Uniwersytecie w Bolonii (13-17 kwietnia 2015 r.)

W związku z nawiązanymi kontaktami naukowymi w kwietniu 2015 roku dr Anna Górczyńska wygłosiła wykłady na najstarszym europejskim uniwersytecie – Alma Mater Studiorum, Università di Bologna poświęcone problematyce zamówień publicznych w prawie Unii Europejskiej. Wykłady spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników, a nawiązana współpraca będzie kontynuowana w kolejnych latach w ramach działalności dydaktycznej oraz naukowej.