Szkoła letnia (4 – 9 lipca 2016, Ravenna, Włochy)

W lipcu trójka naszych współpracowników związanych z centrum: mgr Aleksandra Bogusz, mgr Adrianna Burczyńska, p. Anna Lewandowska wyjeżdża do Włoch w celu uczestnictwa w intensywnych zajęciach szkoły letniej “European and Comparative Environmental Law”. Uczestnictwo naszych studentów i absolwentów w szkole letniej jest możliwe w związku z nawiązaną współpracą z Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

Staż studentów zagranicznych

W czerwcu w Centrum Zamówień Publicznych gościliśmy w ramach stażu dwójkę studentów z uczelni zagranicznych. Naszymi stażystkami były: Francesca Novello, Università di Trento, Włochy (Erasmus) oraz Darya Hlushkova, European Humanities University, Litwa (Campus Europae). Stażystki prowadziły badania naukowe poświęcone zielonym zamówieniom publicznym.

Koferencja “Procurement Week 2016″ (czerwiec 2016, Bangor, Wielka Brytania)

W czerwcu 2016 r. na uniwersytecie w Bangor, Walia, GB została zorganizowana doroczna konferencja pt Procurement Week 2016. Uczestniczyła w niej dr Anna Górczyńska, która w ramach dyskusji panelowej zaprezentowała problematykę wdrażania nowych dyrektyw do prawa polskiego oraz wygłosiła referat poświęcony elektronicznym zamówieniom publicznym. Nasze Centrum od dłuższego czasu współpracuje z Uniwesytetem w Bangor, a dr Ama Eyo regularnie uczestniczy w konferencjach organizowanych w Łodzi. Zapraszamy na następny Procurement Week do Londynu w 2017 r.

Konferencja “Aktualne problemy zamówień i partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” (13-14 czerwca 2016, Katowice)

W dniach 13-14 czerwca Prof. Maria Królikowska-Olczak, dr Anna Górczyńska oraz p. Agnieszka Czernek uczestniczyły w interesującej konferencji organizowanej przez WPiA Uniwersytetu Śląskiego pt “Aktualne problemy zamówień i partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”. Prof. Królikowska była moderatorem panelu poświęconego procedurom negocjacyjnym w zamówieniach publicznych, a dr Anna Górczyńska wygłosiła wystąpienie poświęcone nowej procedurze partnerstwa innowacyjnego. Organizatorom gratulujemy świetnej konferencji!

Sprawozdanie z konferencji “Przemiany w polskim sektorze pocztowym”

Mamy przyjemność poinformować, że w pierwszym numerze internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego w 2016 r. opublikowano sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Przemiany w polskim sektorze pocztowym. Zachęcam do lektury! http://ikar.wz.uw.edu.pl/ikar.php?ikar=32

Wykład w Bolonii (kwiecień 2016)

W kwietniu 2016 r. dr Anna Górczyńska wygłosiła gościnne wykłady na Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Wykłady były poświęcone reformie prawa zamówień publicznych w Unii Europejskiej i spotkały się z dużym zainteresowaniem studentów włoskich oraz studiujących w ramach programu Erasmus.  Liczymy, że nawiązane kontakty przyczynią się do udziału w wydarzeniach naukowych oraz przygotowania wspólnych projektów.

Konferencja “Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich” (Łódź, 25 maja 2016)

25 maja 2016 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”, której partnerem było Centrum Zamówień Publicznych i PPP. Nasze Centrum było reprezentowane przez prof. Marię Królikowską-Olczak, która moderowała panel dyskusyjny pt. “Integracja transportu kolejowego z innymi środkami transportu” oraz mgr Aleksandrę Bogusz, która wygłosiła referat pt. “Aspekt środowiskowy dostępu do infrastruktury kolejowej”.

Sąd Arbitrażowy Polski Centralnej

12 maja 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego miała miejsce inauguracja Sądu Arbitrażowego Polski Centralnej, który został utworzony przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Prezesem sądu została prof. Maria Królikowska-Olczak, a jednym z arbitrów jest dr Anna Górczyńska. SAPC jest sądem polubownym, który stanowi tańszą i szybszą alternatywę dla sądownictwa powszechnego. SAPC rozstrzyga m. in. spory handlowe, sprawy gospodarcze, cywilne majątkowe. Więcej informacji, a także wzór zapisu na sąd polubowny można znaleźć na stronie internetowej: www.sapc.pl

Szkolenie pt. Nowe dyrektywy UE w zakresie zamówień publicznych

W dniu 2 czerwca 2016 r. wszystkich chętnych zapraszam na szkolenie, które będzie poświęcony nowym dyrektywą unijnym odnoszącym się do zamówień publicznych. Prowadzącą będzie adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego oraz wieloletni praktyk w dziedzinie zamówień publicznych dr Anna Górczyńska Data : 2 czerwca 2016 r. Miejsce : WPiA UŁ, ul. Kopcińskiego 8/12 Sala : 1.04 Godzina : 10-14.30 Koszt : 350 zł Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy nr 42 1240 3028 1111 0010 2943 5358 do dnia 30 maja 2016 r.

Wykład otwarty nt. SPRAWOZDANIA, REGULAMINY I PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Centrum Zamówień Publicznych i PPP serdecznie zaprasza na cykl bezpłatnych czwartkowych spotkań na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego poświęconych różnym problemom związanym ze stosowaniem prawa zamówień publicznych   WYKŁAD OTWARTY nt. Sprawozdania, regulaminy i plany zamówień publicznych Termin: 12 maja 2016 r., godz. 10.00 – 11.00 (wykład i dyskusja) Miejsce: Wydział Prawa i Administracji UŁ, sala 1.04 Opis:  Wydatkowanie środków publicznych wymaga ich przemyślanego planowania, przygotowania regulaminów wydatkowania oraz dopełnienia obowiązków sprawozdawczych.  Wykład otwarty ma na celu ukazanie aktualnych problemów praktycznych. Prowadzący: mgr Iwona Kowalczyk -  pracownik Urzędu Miasta Łodzi, obecnie w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli; doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; […]