Międzynarodowa konferencja ” REFORMA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH “

6-7 października 2014 r. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego ul. Kopcińskiego 8/12, Łódź

 

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji “REFORMA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH” organizowanej przez Centrum Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz Katedrę. Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Urząd Miasta Łodzi, która odbędzie się w dniach 6-7 października 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Program konferencji (pdf)

Celem konferencji jest:

analiza regulacji prawnych w związku z przyjęciem w 2014 r. nowych dyrektyw Unii Europejskiej odnoszących się do zamówień publicznych oraz koncesji na roboty budowlane i usługi. Pragniemy również dokonać analizy uregulowań prawa polskiego zarówno w kontekście implementacji regulacji unijnych, jak również w celu zwiększenia efektywności krajowych regulacji odnoszących się do wydatkowania środków publicznych.

Konferencja adresowana jest zarówno do pracowników nauki, jak również do zamawiających i wykonawców. Analiza uregulowań prawnych będzie zatem ukazana w kontekście praktycznych problemów uczestników postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Konferencja podzielona jest na panele tematyczne dotyczące:

■       reformy prawa UE,

■       koncesji na roboty budowlane i usługi,

■       kontroli finansów administracji publicznej,

■       opisu przedmiotu zamówienia i wyboru najkorzystniejszej oferty

■       elektronicznych zamówień publicznych.

Wystąpienia wygłoszą m.in. przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych, Komisji Europejskiej, uniwersytetów polskich i zagranicznych oraz praktycy stosujący ustawę Prawo zamówień publicznych. Prelegentami będą m.in.:

- dr Dariusz Piasta, Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych,
- Joanna Szychowska, Dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych, Komisja Europejska,
- prof. Chris Bovis, University of Hull, UK,
- prof. Gustavo Piga, Universita Tor Vergata, Włochy,
- prof. Ryszard Szostak, UEK,
- prof. Andrzej Borowicz, UŁ,
-  dr Henryk Nowicki, UMK,
- dr Ryszard Krawczyk, Prezes RIO w Łodzi,
- dr Wojciech Robaczyński, WPIA, UŁ,
- dr Michał Kania, UŚl,
- dr Ama Eyo, Bagor University, UK,
- dr Zbigniew Raczkiewicz, Urząd Publikacji UE,
- dr Tunde Tatrai, Corvinus University, Budapeszt, Węgry,
- dr Marta Andrycka, Arhuus University, Dania.

Publikacja pokonferencyjna stanowić będzie monografię zawierającą kompleksowe opracowanie problemów poruszanych w ramach paneli tematycznych. Oprócz zaprezentowanych referatów obejmie również inne artykuły ze wskazanego zakresu. Wyboru tekstów dokona Rada Programowa na podstawie nadesłanych do 30 listopada 2014 r. jednostronicowych abstraktów.

Koszt udziału w konferencji wynosi 400,00 zł. (bez noclegów)

 

Wpłaty prosimy dokonywać na konto: 42 1240 3028 1111 0010 2943 5358 z dopiskiem „ZP + imię i nazwiska”

Za naszym pośrednictwem istnieje możliwość dokonania rezerwacji noclegu w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ {link do centrum: http://csk.uni.lodz.pl/} w cenie 125,00/dobę ze śniadaniem w pok. 1-osobowym oraz 85,00 zł/dobę ze śniadaniem w pok. 2-osobowym.
Opłatę za hotel można wnieść łącznie z opłatą konferencyjną.

Istnieje również możliwość rezerwacji noclegów w Qubus Hotel Łódź w cenie:
- pokój 1-osob. 230 PLN za dobę ze śniadaniem
- pokój 2-osob. 290 PLN za dobę ze śniadaniem
dla uczestników konferencji na hasło: „zamówienia publiczne”