Kontakt

Dr Anna Górczyńska

Kierownik Centrum Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Łódzki

e-mail: centrumzp@wpia.uni.lodz.pl

tel. 696 86 13 29

 

mgr Agnieszka Czernek – sekretariat, pokój 3.13

tel. 42 635 40 38

e-mail: ACzernek@uni.lodz.pl