PRAKTYCZNE ASPEKTY POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Urząd Zamówień Publicznych

Łódź, 8 maja 2014 r.

Program Konferencji

1000 - 1030 Rejestracja uczestników
1030 – 1115 Wpływ nowych dyrektyw w zakresie zamówień publicznych na praktykę udzielania zamówieńdr Anna Górczyńska, Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
1115 – 1200 Zasady zamówień publicznych w praktyce udzielania zamówieńProf. Maria Królikowska-Olczak, Kierownik Katedry Europejskiego Prawa Gospodarczego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
1200 – 1245 Udzielanie zamówień publicznych przez Urząd Miasta Łodzi – doświadczenia wynikające z prowadzonych postępowańTomasz Głuszczak, Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych, Marcin Kalmus, Iwona Kowalczyk,  Wydział Zamówień Publicznych,

Departament Obslugi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi

1245 – 1300 Przerwa
1300 – 1345 Nieprawidłowości w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego z perspektywy kontroli przeprowadzanych przez Regionalną Izbę Obrachunkowądr Ryszard Krawczyk, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi
1345 – 1430 Zagadnienia dotyczące zmów przetargowychIrena Gajewska-Leite, Departament Ochrony Konkurencji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
1430 – 1515 Udzielanie zamówień publicznych w oparciu o doświadczenia Urzędu Zamówień Publicznych wynikające z przeprowadzanych kontroli i analizy orzecznictwaKarol Kacprzak, Departament Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków UE, Urząd Zamówień Publicznych
1515 Lunch kontynentalny