Rada Programowa

Członkowie Rady Programowej

1)      Prof. Chris Bovis, Business School, University of Hull (GB)

2)      Prof. Maria Królikowska-Olczak, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki

3)      Prof.  Agnieszka Liszewska, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki

4)      Prof. Ryszard Szostak, Uniwesytet Ekonomiczny w Krakowie

5)      Prof. Mariola Lemonnier, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

6)      Prof.  Andrzej Powałowski, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański

7)      Dr Michał Kania, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski

8)      Dr Anna Górczyńska, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki (kierownik Centrum)