Reforma prawa zamówień publicznych III. Strategiczne zamówienia publiczne

Centrum Zamówień Publicznych i PPP oraz Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego seredecznie zapraszają na

MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ

„Reforma prawa zamówień publicznych III. Strategiczne zamówienia publiczne”

 

która odbędzie się w dniach 29-30 września 2016 r. na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Bardzo dziękujemy za wspaniałe recenzje naszych dwóch poprzednich konferencji i zachęceni przez uczestników zamierzamy organizować ją corocznie w celu pogłębienia debaty nad zmianami w systemie zamówień publicznych.

Celem konferencji w 2016 r. jest analiza aktualnego stanu prawnego systemu zamówień publicznych w Polsce i Unii Europejskiej w kontekście implementacji tzw. nowego pakietu legislacyjnego UE.

 

Panele konferencji:

I. Reforma zamówień publicznych w prawie polskim i prawie unijnym

II. Zielone zamówienia publiczne

III. Innowacyjne zamówienia publiczne

IV. Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych

 

Gośćmi  honorowymi konferencji będą prof. Sue Arrowsmith, University of Nottingham, UK oraz prof. Chris Bovis, Hull University, UK – światowej sławy specjaliści w dziedzinie zamówień publicznych.

 

Konferencja adresowana jest zarówno do pracowników nauki, jak również do zamawiających
i wykonawców. Analiza uregulowań prawnych będzie ukazana w kontekście zarówno dobrych praktyk, jak i najczęściej popełnianych błędów.

 

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy przedstawicieli Komisji Europejskiej, Urzędu Zamówień Publicznych, uniwersytetów polskich i zagranicznych oraz praktyków stosujący ustawę Prawo zamówień publicznych. Zapraszamy do udziału oraz zgłaszania tematów wystąpień konferencyjnych oraz tytułów rozdziałów do planowanej monografii.

 

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt: aczernek@uni.lodz.pl, centrumzp@wpia.uni.lodz.pl.

 

Bliższe informacje dostępne na stronie konferencji: www.konferencja2016zp.uni.lodz.pl