Pierwszy grant z programu Horyzont 2020 na Uniwersytecie Łódzkim dla Wydziału Prawa i Administracji

Centrum Zamówień Publicznych i PPP oraz Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji UŁ będą realizować projekt finansowany z europejskiego programu naukowo-badawczego Horyzont 2020 pt InnProBio (Forum for Bio-Based Innovation in Public Procurement).

Jest to pierwszy pozytywnie oceniony międzynarodowy projekt, w którym uczestniczy Uniwersytet Łódzki.

Projekt będzie realizowany przez konsorcjum złożone z ośmiu instytucji z Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii i Polski. Liderem  projektu są Niemcy, ze strony polskiej koordynatorem jest dr Anna Górczyńska, kierownik Centrum Zamówień Publicznych i PPP i adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego.

Celem projektu jest stworzenie międzynarodowego forum na rzecz wspierania ekologicznych innowacji w zamówieniach publicznych. Zakłada przeprowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych w celu analizy efektywności innowacyjnych zamówień publicznych z wykorzystaniem ekologicznych produktów i usług. Projekt rozpoczyna się 1 marca 2015 r. będzie trwał 36 miesięcy.