dr Ama Eyo

Wykładowca prawa zamówień publicznych i dyrektor programowy studiów z zamówień publicznych na Uniwersytecie w Bangor w Północnej Walii /Wielka Brytania/. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów z zakresu zamówień publicznych (w tym strategicznych i zrównoważonych) oraz we wdrażaniu ich zmian. Posiada znaczące osiągnięcia dydaktyczne i naukowe w zakresie tworzenia innowacyjnych krajowych
i międzynarodowych projektów dotyczących zamówień publicznych. Jest częstym prelegentem na konferencjach międzynarodowych, visiting professor oraz autorką wielu publikacji, wytycznych oraz materiałów szkoleniowych z tej dziedziny.
Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie w Lagos w Nigerii jako jedna z 5% najlepszych studentów. Rok później uzyskała uprawnienia zawodowe (Nigerian Bar Qualifying Certificate) pozwalające na występowanie w charakterze adwokata lub radcy prawnej przed Sądem Najwyższym w Nigerii. W 2005 roku ukończyła Studia Podyplomowe (LLM) z Międzynarodowego Prawa Gospodarczego na Uniwersytecie w Nottingham /Wielka Brytania/. W 2009 roku uzyskała tytuł doktora przedkładając rozprawę doktorską pt. „The European Community legal framework on electronic auctions in Regulated Procurement and Perspectives from the United Kingdom”.
Za osiągnięcia dydaktyczne została nominowana do tytułu Nauczyciela Roku 2015 i znalazła się w gronie sześciu finalistów. Prowadzi wykłady z zakresu krajowych, unijnych i międzynarodowych regulacji dotyczących zamówień publicznych, w tym regulacji dotyczących zamówień publicznych w międzynarodowych instytucjach finansowych, prawa umów, postępowania w zakresie zamówień publicznych, zamówień strategicznych, zarządzania ryzykiem w zamówieniach publicznych, społecznych i zrównoważonych zamówień publicznych oraz prawa spółek.
Realizowała wiele międzynarodowych projektów badawczych. Współpracuje z instytucjami naukowo-badawczymi: Welsh Government/ValueWales, African Public Procurement Regulation Research Unit, Europejskim Forum E-zamówień /Czechy/, Centrum Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego /Polska/; Akademia Prawa Gospodarczego /Nigeria/; wcześniej również Biurem Zamówień Publicznych /Nigeria/.
Niezależnie od osiągnięć naukowych dr Ama Eyo posiada także bogate doświadczenie jako praktykujący prawnik w dziedzinie zamówień publicznych.