dr Joanna Wyporska-Frankiewicz

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Od 2004 r. roku zatrudniona w Katedrze Postępowania Administracyjnego, obecnie jest adiunktem
w Zakładzie Sądownictwa Administracyjnego. W 2007 r. obroniła pracę doktorską
pt „Publicznoprawne formy działania administracji o charakterze dwustronnym”.
Dr Joanna Wyporska-Frankiewicz łączy pracę naukową z praktyką – od 2004 r. jest etatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi. Jest także członkiem Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera oraz wykładowcą
i egzaminatorem w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Prowadzi zarówno wykłady akademickie, jak i szkolenia praktyczne. Główne zainteresowania naukowe to prawo i postępowanie administracyjne, samorząd terytorialny, administracyjne postępowanie egzekucyjne, sądowa kontrola administracji. Interesuje się problematyką zamówień publicznych i ppp w kontekście funkcjonowania administracji. Jest autorką wielu publikacji naukowych o tematyce dotyczącej samorządu terytorialnego.