Dr hab. Wojciech Gonet

- profesor nadzwyczajny na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

Ukończył studia z zakresu technologii chemicznej na Politechnice Rzeszowskiej w 1996 r. i studia prawnicze na Filii UMCS w Rzeszowie w 2000 r. W 2005 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na podstawie dysertacji „Środki zwrotne w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego” za którą uzyskał w 2006 r. II nagrodę w konkursie miesięcznika „Samorząd Terytorialny”.
W październiku 2014 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Jest autorem blisko 80 publikacji naukowych. Pracę naukowo-dydaktyczną łączy z praktyką. Przez ponad 14 lat pracował w bankach, zajmując się m.in. tworzeniem metodologii oceny zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego, finansowaniem programów naprawczych jednostek samorządu terytorialnego i procesu inwestycyjnego. W latach 2010-2012 odbył aplikację notarialną, w 2013 r. pracował jako asesor notarialny, a od 2014 r. prowadzi kancelarię notarialną w Piasecznie.