dr Zbigniew Raczkiewicz

Doktor nauk ekonomicznych specjalizujący się w problematyce zamówień publicznych, w szczególności prawa unijnego, zamówień publicznych z zakresu informatyki oraz stosowania umów ramowych.W chwili obecnej kierownik sekcji przetargów Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.
Dr Raczkiewicz jest autorek książki “Zamówienia Publiczne w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości” (2008) oraz licznych artykułów dotyczących zamówień publicznych, których tematem były m.in.unijne dyrektywy dotyczące zamówień publicznych; transpozycja ustawodawstwa unijnego do krajowych porządków prawnych, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące zamówień publicznych, koszty udzielania zamówień publicznych, realizacja celów wtórnych za pomocą zamówień publicznych.