mgr Mateusz Izbicki

Asystent naukowy w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W czerwcu 2010 roku obronił z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską pod tytułem „Nadużywanie pozycji dominującej na rynku elektroenergetycznym w prawie Unii Europejskiej”. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Królikowskiej-Olczak. Jego zainteresowania prawne skupiają się wokół prawa energetycznego, prawa zamówień publicznych oraz prawa konkurencji Unii Europejskiej.

Autor artykułów i publikacji z zakresu prawa konkurencji, prawa energetycznego, a w szczególności regulacji prawnej sektora odnawialnych źródeł energii. Prelegent na licznych konferencjach oraz szkoleniach. Realizuje projekty naukowo-badawcze oraz szkoleniowe dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.