mgr Iwona Kowalczyk

doktorantka Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego, a wcześniej absolwentka tegoż Wydziału. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą wydatkowania środków publicznych w trybie zamówień publicznych. Wieloletni pracownik administracji publicznej, a od 2010 roku administracji samorządowej. Była członkiem Projektu NOVUS – programu rozwoju administracji samorządowej, w ramach którego współtworzyła Podręcznik dobrych praktyk („Partnerstwo publiczno-prywatne, jako instrument realizacji zadań publicznych”). Członek zespołu doradczego z zakresu zamówień publicznych w zespole prawnym, a także wykładowca z tejże dziedziny m.in. w ramach studiów podyplomowych i konferencji. Autorka publikacji naukowych, opinii prawnych oraz opracowań praktycznych o tematyce zamówień publicznych.
Była współinicjatorem, a obecnie jest koordynatorem współpracy samorządowo-naukowej
w ramach porozumienia zawartego w dniu 24 stycznia 2013 r. pomiędzy Rektorem Uniwersytetu Łódzkiego a Prezydent Miasta Łodzi w sprawie współpracy w obszarze zamówień publicznych.