Dr Anna Górczyńska

Kierownik Centrum Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim. Uczestniczyła w stypendiach na uniwersytetach w Niemczech (Münster, Giessen, Bonn) oraz w Bundestagu. Odbyła również staże w instytucjach lobbingowych w Brukseli. Uzyskała tytuł doktora nauk prawnych przedkładając rozprawę dotyczącą zamówień publicznych w prawie UE. Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną. Prowadzi wykłady dotyczące zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, funduszy strukturalnych UE, zarządzania projektami UE oraz europejskiego prawa gospodarczego. Wykładała również na uniwersytetach  w Niemczech (Giessen, Berlin) i we Włoszech (Bolonia, Bari). Uczestniczyła jako prelegent w wielu międzynarodowych konferencjach m.in. w Danii (Public Procurement Global Revolution V, Kopenhaga), Chinach (International Public Procurement Forum, Pekin), Wielkiej Brytanii (Public Procurement Global Revolution, Nottingham), Irlandii (International Public Procurement Conference, Dublin). Autorka publikacji w językach polskim, angielskim i niemieckim dotyczących zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, funduszy unijnych, ICT oraz innych zagadnień prawa gospodarczego. Autorka ekspertyz i opinii prawnych, w szczególności z dziedziny zamówień publicznych. Obecnie dr Górczyńska jest ekspertem Rządowego Centrum Legislacji, członkiem Rady Programowej Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 i Regionalnego Forum Terytorialnego. Należy do Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, PLAN, PCLG.

Posiada biegłą znajomość angielskiego i niemieckiego oraz komunikacyjną rosyjskiego, włoskiego i francuskiego.

Od 2015 r. realizuje projekt naukowo-badawczy finansowany z programu Horyzont 2020
pt InnProBio dotyczący innowacyjnych zamówień na bioprodukty.