Międzynarodowa konferencja „Reforma prawa zamówień publicznych II. Sektor użyteczności publicznej i PPP” ( 8-9 października 2015 r., Łódź)

Centrum Zamówień Publicznych i PPP oraz Katedra Europejskiego Prawa

Gospodarczego (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki)

oraz

Urząd Miasta Łodzi

serdecznie zapraszają na

 

MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ

„REFORMA PRAWA ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH II.

Sektor użyteczności publicznej i PPP”

która odbędzie się w dniach 8-9 października 2015 r.

na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Nasza pierwsza konferencja (6-7.10.2014) poświęcona reformie zamówień publicznych została wysoko oceniona przez uczestników, stąd postanowiliśmy rozpocząć cykl konferencji dotyczących ww. problematyki. Celem konferencji w 2015 r. jest dalsza analiza regulacji prawnych dotyczących systemu zamówień publicznych. Analizowane będą zarówno przyjęte w 2014 r. nowe dyrektywy Unii Europejskiej, jak również regulacje prawa polskiego.
Nasze rozważania będą w szczególności dotyczyły sektora użyteczności publicznej oraz PPP.

Konferencja adresowana jest do wszystkich zainteresowanych tematyką zamówień publicznych: zamawiających, wykonawców, naukowców oraz praktyków. Analiza uregulowań prawnych będzie zatem ukazana w kontekście praktycznych problemów uczestników postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

Konferencja podzielona jest na panele tematyczne dotyczące reformy prawa UE, aktualnych
i planowanych zmian w polskim prawie zamówień publicznych, problemów zamówień publicznych w sektorze energetycznym, wodno-kanalizacyjnym oraz transportowym,
jak również problemów związanych z wdrażaniem PPP.

Wystąpienia wygłoszą m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej, Urzędu Zamówień Publicznych, OLAF, uniwersytetów polskich i zagranicznych oraz praktycy stosujący ustawę Prawo zamówień publicznych. Naszymi prelegentami będą m.in. Prof. Ryszard Szostak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, prof. Andrzej Borowicz, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ; dr hab. Michał Kania, Uniwersytet Śląski: dr Henryk Nowicki, Uniwersytet

Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zagranicznymi prelegentami będą m.in.  prof. Chris Bovis, University of Hull, UK, prof. Tunde Tatrai, Corvinius University, Budapest, Hungary, dr Ama Eyo, University of Bangor, UK, prof. Martin Trybus, University of Birmingham, UK,
dr Zbigniew Raczkiewicz, Urząd Publikacji UE.

Po konferencji planowana jest publikacja wystąpień prelegentów oraz innych zgłoszonych artykułów w postaci monografii.

 

Bliższe informacje: www.konferencjazp2015.pl