Praktyki/ staż

Informujemy studentów, że istnieje możliwość odbycia bezpłatnego stażu/praktyki (1-3 miesięcy) w Centrum Zamówień Publicznych UŁ, WPIA, UŁ.
Program stażu jest określany indywidualnie, ale zazwyczaj do obowiązków stażysty należy:
- przygotowanie i zamieszczenie wpisów na blogu centrum www.centrumzp.pl
- pomoc w organizacji międzynarodowej konferencji poświęconej zamówieniom publicznym oraz innych spotkań organizowanych przez centrum
- przygotowanie tematycznego opracowania naukowego na wybrany temat lub analizy orzecznictwa lub analizy tzw dobrych praktyk w zakresie zamówień publicznych lub ppp
- udział w wydarzeniach i spotkaniach organizowanych przez centrum
- promocja centrum i jego aktywności w mediach społecznościowych