Seminarium magisterskie dla IV i V r. prawa i administracji “Prawo zamówień publicznych”

Zapraszamy na seminarium magisterskie dla IV i V roku prawa i administracji pt “Prawo zamówień publicznych”. Bliższe informacje w sekretariacie Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego (p. 3.13)  oraz u prowadzącego – dr Anny Górczyńskiej (e-mail: anna.gorczynska@interia.pl)