Seminarium “Odpowiedzialność władzy publicznej we Francji i w Polsce” (Łódź, 2 grudnia 2016)

W dniu 2 grudnia 2016 na Wydziale Prawa i Administracji UŁ odbyło się drugie seminarium w ramach Programu PHC Polonium 2016-2017 pt. “Odpowiedzialność władzy publicznej we Francji i w Polsce”, realizowanego przy współpracy z Wydziałem Prawa, Ekonomii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Francois Rebelais w Tour. Tematem drugiego etapu projektu były: odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody wyrządzone działalnością legislacyjną oraz odpowiedzialność odszkodowawcza państwa i jednostek samorządu terytorialnego za szkody wyrządzone działalnością sądową i administracyjną. Podczas seminarium referat na temat “Odpowiedzialność administracji publicznej z tytułu zarządzania kryzysowego (zapobiegania zagrożeniom” wygłosiła mgr Aleksandra Bogusz, współpracowniczka Centrum Zamówień Publicznych i PPP. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że mimo mnogości zadań i doniosłości obowiązków władzy publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego, a także przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, odpowiedzialność administracji wobec jednostek jest niewielka, w szczególności w dziedzinie ochrony środowiska. Wystąpienie zostało przyjęte z zainteresowaniem i wywołało ciekawą dyskusję.