Przeciwdziałania nadużyciom finansowym w perspektywie finansowej 2014-2020

Tematyką konferencji zorganizowaną przez Departament Rozwoju Cyfrowego w Ministerstwie Rozwoju w dniu 30 listopada 2016 r. były przeciwdziałania nadużyciom finansowym w perspektywie finansowej 2014-2020. W konferencji miała przyjemność uczestniczyć mgr Iwona Kowalczyk – członek zespołu Centrum Zamówień Publicznych i PPP.

https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/szkolenia/konferencja-nt-przeciwdzialania-naduzyciom-finansowym/

Podczas obrad podkreślano rolę Instytucji systemu zarządzania i kontroli, które muszą mieć świadomość zagrożeń jakie może spowodować wystąpienie nadużyć finansowych, przypadków korupcji czy konfliktu interesów i potrafić oszacować istniejące ryzyko, by eliminować potencjalne lub realne zdarzenia godzące w interesy Unii Europejskiej i Rzeczypospolitej Polskiej. W szczególności w obszarze wydatkowania środków publicznych w trybie zamówień publicznych.

W wystąpieniach prelegentów podnoszono, iż Komisja Europejska oczekuje odpowiedniej wiedzy zarówno od urzędników, jak i beneficjentów oraz zapobiegania nadużyciom finansowym, które mogą powstać w toku wykonywania codziennych obowiązków. Stąd szczególną uwagę wzbudziły przykłady naruszeń i nieprawidłowości , stwierdzone w toku czynności wyjaśniających prowadzonych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, w związku z udzielanymi zamówieniami publicznymi przez podmioty zobowiązane stosować procedury zamówień publicznych.

Z ogromnym zainteresowaniem uczestnicy przysłuchiwali się także wystąpieniu gdzie po przez praktykę stosowania wzorcowych klauzul w umowach IT przedstawiono kształtowanie umów na realizację zamówień publicznych w obszarze IT oraz prawidłowe zabezpieczenie interesu zamawiającego w procesie udzielania zamówienia publicznego w umowach IT.