Aktywny udział Centrum ZP w Single Market Forum „Professionalisation in Public Procurement” (Warszawa)

Nowy europejski ład zamówień publicznych, ustalony przyjętym w 2014 r. pakietem dyrektyw, przewidział mechanizm sprawdzający stan adekwatności przyjętych przepisów i ich wdrożenia w poszczególnych Państwach Członkowskich, jak również narzędzia zmierzające do bardziej efektywnego i strategicznego wykorzystania zamówień publicznych w poszczególnych krajach. W ramach wdrażania przewidzianych rozwiązań Komisja Europejska podjęła inicjatywę organizacji w oparciu o  Single Market Forum 2016-2017 (SMF) cyklu spotkań w różnych, europejskich miastach. Celem tych warsztatów jest przeprowadzenie aktywnej dyskusji z uczestnikami rynku zamówień publicznych, a ich efektem będzie wypracowanie Rekomendacji dla Państw Członkowskich, zawierających zestawy wypracowanych dobrych praktyk, formuły nowych narzędzi zmierzających do profesjonalizacji zamówień publicznych, jak również zwrócenie uwagi na najistotniejsze problemy nowego ładu zamówień publicznych dostrzeżone w praktyce poszczególnych krajów.

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP postanowiła pierwszy z warsztatów „Profesjonalizacja zamówień publicznych” odbyć w grudniu 2016 r. w Warszawie. Warsztaty odbywające się w Polsce są współorganizowane wraz z Urzędem Zamówień Publicznych. W warsztatach będą uczestniczyć przedstawiciele Państw Członkowskich wskazani w poszczególnych krajach. Pierwszy warsztat – zatytułowany „Professionalisation  in  Public  Procurement  (I):  how  to  design guidance,  templates  and  trainings?”, dotyczył będzie dobrych wzorców, przewodników w zakresie dobrych praktyk i ich wykorzystania w zamówieniach publicznych.

Jednym z polskich przedstawicieli zaproszonych do udziału w warsztatach w ramach Single Market Forum 2016-2017 jest Artur Fraj, współpracownik Centrum Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, uczestnik i prelegent podczas konferencji i wykładów organizowanych przez Centrum. Artur Fraj zawodowo związany jest z łódzkim lotniskiem im. Władysława Reymonta, pełniąc funkcję Project Managera i Koordynatora Zespołu ds. Zamówień Publicznych i Umów.

Bliższe informacje: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8987&lang=en