Seminarium “System zamówień ONZ. Możliwości dla polskich przedsiębiorców” (Łódź, 23 listopada 2016)

W dniu 23 listopada 2016 w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego odbyło się seminarium pt. “System zamówień ONZ. Możliwości dla polskich przedsiębiorców” organizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Punkt Informacyjny Międzynarodowe Zamówienia Publiczne przy PARP oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Podczas spotkania poruszono tematykę kompleksowego systemu zamówień, który obejmuje liczne agendy ONZ, a także kwestie związane z aktywnym udziałem polskich przedsiębiorców w przetargach organizowanych przez ONZ. Wśród prelegentów znaleźli się eksperci agend ONZ, którzy podzielili się swoim doświadczeniem z zakresu projektów i przetargów.

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z seminarium: http://centrumzp.pl/?p=47