Prace w Zespole ds. PPP w Ministerstwie Rozwoju

Miło nam poinformować, iż 13 października 2016 r. została podjęta uchwała przez powołany Zespół ds. PPP w Ministerstwie Rozwoju w sprawie przyjęcia projektu dokumentu “Polityka Rządu w zakresie rozwoju PPP”, a który już niebawem zostanie przedstawiony Kierownictwu Ministerstwa Rozwoju oraz skierowany do procesu legislacyjnego.Projekt dokumentu powstał, między innymi przy aktywnym współudziale mgr Iwony Kowalczyk -członka zespołu Centrum Zamówień Publicznych i PPP. W projekcie dokumentu uwzględniono 80% postulatów i uwag zgłoszonych przez mgr Iwonę Kowalczyk, które znacząco wzbogaciły dokument.