IV Międzynarodowy Kongres Biogospodarki

W dniach 6 – 10 października 2016 w Łodzi odbędzie się IV Międzynarodowy Kongres Biogospodarki. Wydarzenie ma na celu stymulowanie rozwoju biogospodarki poprzez tworzenie wokół niej atmosfery innowacyjnego, konkurencyjnego i efektywnego podejścia. W spotkaniu uczestniczyć będą także przedstawiciele Centrum Zamówień Publicznych i PPP.

Więcej informacji o wydarzeniu: http://bioeconomy.lodzkie.pl/