Studia Podyplomowe Prawo Zamówień Publicznych

Zapraszamy na nasze Studia Podyplomowe Prawo Zamówień Publicznych – nowość w naszej ofercie edukacyjnej. Studia mają charakter prawno-ekonomiczny i znaczną ich część stanowią zajęcia praktyczne.
Celem studiów jest podniesienie profesjonalizmu w zakresie prawa zamówień publicznych oraz promowanie dobrych praktyk w tej dziedzinie.

Zajęcia rozpoczynają się w roku akademickim 2017/2018.
Bliższe informacje: www.wpia.uni.lodz.pl/studia/studia-podyplomowe/prawo-zamowien-publicznych