Staż studentów zagranicznych

W czerwcu w Centrum Zamówień Publicznych gościliśmy w ramach stażu dwójkę studentów z uczelni zagranicznych. Naszymi stażystkami były: Francesca Novello, Università di Trento, Włochy (Erasmus) oraz Darya Hlushkova, European Humanities University, Litwa (Campus Europae). Stażystki prowadziły badania naukowe poświęcone zielonym zamówieniom publicznym.