Koferencja “Procurement Week 2016″ (czerwiec 2016, Bangor, Wielka Brytania)

W czerwcu 2016 r. na uniwersytecie w Bangor, Walia, GB została zorganizowana doroczna konferencja pt Procurement Week 2016. Uczestniczyła w niej dr Anna Górczyńska, która w ramach dyskusji panelowej zaprezentowała problematykę wdrażania nowych dyrektyw do prawa polskiego oraz wygłosiła referat poświęcony elektronicznym zamówieniom publicznym. Nasze Centrum od dłuższego czasu współpracuje z Uniwesytetem w Bangor, a dr Ama Eyo regularnie uczestniczy w konferencjach organizowanych w Łodzi. Zapraszamy na następny Procurement Week do Londynu w 2017 r.