Kongres Wojskowy w Łodzi

W dniach 13-14 maja 2014 r., zapraszamy na Kongres „Wojsko Polskie szansą dla przedsiębiorczości. Logistyka służb mundurowych” organizowany przez Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową. Podczas kongresu odbędzie się konferencja oraz wystawa dostawców zainteresowanych współpracą z wojskiem.
Bliższe informacje: www.liph.com.pl

Program Kongresu w pdf