Konferencja o praktycznych aspektach udzielania zamówień publicznych

W dniu 8 maja 2014 r. zapraszamy na konferencję organizowaną przez Urząd Zamówień Publicznych w Łodzi pt. „Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego”. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną zaprezentowana m.in. zagadnienia związane z wpływem nowych dyrektyw na praktykę udzielania zamówień publicznych, zamówienia publiczne w praktyce UMŁ, nieprawidłowości w udzielaniu zamówień publicznych w świetle kontroli RIO, zmowy przetargowe oraz analiza kontroli UZP i orzecznictwa KIO.

Program Konferencji (docx)