Seminarium o promocji Miasta Łodzi

W dniu 3 kwietnia 2014 r. odbyło się seminarium zorganizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa  ELSA  Łódź pt „Na alarm czarny druk uderzy -– co Miastu wolno w mediach”. Dr Anna Górczyńska przedstawiła wykład pt „Zamówienia publiczne a działalność promocyjna”. W prezentacji podkreślono,
iż nabywanie dostaw i usług w ramach działalności promocyjnej podlega zakresowi stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, choć można w przypadku tego typu zamówień zastosować nieco bardziej liberalny reżim prawny. Omówione zostały również przesłanki stosowania zamówienia z wolnej ręki i dopuszczalnego prawem ograniczenia ujawniania informacji związanych z działalnością promocyjną.