Konferencja „Dyscyplina finansów publicznych w dziesięć lat po uchwaleniu ustawy – stan obecny i kierunki pożądanych zmian” (Warszawa, 17 grudnia 2014 r.)

Podczas konferencji zorganizowanej w Ministerstwie Finansów szczególnie zaakcentowane zostały problemy dyscypliny finansów publicznych.  Zostały zaprezentowane m.in. następujące problemy praktyczne:

- Naruszenie zasad wykonywania zobowiązań a dyscyplina finansów publicznych –

dr Wojciech Robaczyński (Uniwersytet Łódzki, Zastępca Przewodniczącego  Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych)

- O potrzebie wzmocnienia funkcji prewencyjnej kontroli zarządczej i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych –

dr hab. prof. UEK Ryszard Szostak  (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

- Przedmiot postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych na tle wyników kontroli regionalnych izb obrachunkowych - mgr Mateusz Winiarz  (Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w Krakowie)

- Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w perspektywie nowych dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie zamówień publicznych - dr Anna Górczyńska (Uniwersytet Łódzki)