Aktualności

Pierwszy grant z programu Horyzont 2020 na Uniwersytecie Łódzkim dla Wydziału Prawa i Administracji

Centrum Zamówień Publicznych i PPP oraz Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji UŁ będą realizować projekt finansowany z europejskiego programu naukowo-badawczego Horyzont 2020 pt InnProBio (Forum for Bio-Based Innovation in Public Procurement). Jest to pierwszy pozytywnie oceniony międzynarodowy projekt, w którym uczestniczy Uniwersytet Łódzki. Projekt będzie realizowany przez konsorcjum złożone z ośmiu instytucji z Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii i Polski. Liderem projektu są Niemcy, ze strony polskiej koordynatorem jest dr Anna Górczyńska, kierownik Centrum Zamówień Publicznych i PPP i adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego. Celem projektu jest stworzenie międzynarodowego forum na rzecz wspierania ekologicznych innowacji w zamówieniach […]

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji pt „Reforma prawa zamówień publicznych” (Łódź, 6-7.10.2014 r.)

W dniach 6-7 października 2014 r. w Łodzi odbyła się międzynarodowa konferencja pt „Reforma prawa zamówień publicznych”. Organizatorami konferencji były następujące jednostki: Centrum Zamówień Publicznych i PPP oraz Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, jak również Urząd Miasta Łodzi. Konferencja została objęta honorowym patronatem Urzędu Zamówień Publicznych.

Konferencja „Dyscyplina finansów publicznych w dziesięć lat po uchwaleniu ustawy – stan obecny i kierunki pożądanych zmian” (Warszawa, 17 grudnia 2014 r.)

Podczas konferencji zorganizowanej w Ministerstwie Finansów szczególnie zaakcentowane zostały problemy dyscypliny finansów publicznych.  Zostały zaprezentowane m.in. następujące problemy praktyczne: – Naruszenie zasad wykonywania zobowiązań a dyscyplina finansów publicznych – dr Wojciech Robaczyński (Uniwersytet Łódzki, Zastępca Przewodniczącego  Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych) – O potrzebie wzmocnienia funkcji prewencyjnej kontroli zarządczej i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych – dr hab. prof. UEK Ryszard Szostak  (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – Przedmiot postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych na tle wyników kontroli regionalnych izb obrachunkowych - mgr Mateusz Winiarz  (Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w Krakowie) – Naruszenie […]

Tydzień Zamówień Publicznych

CENTRUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO oraz KATEDRA EUROPEJSKIEGO PRAWA GOSPODARCZEGO zapraszają na Tydzień Zamówień Publicznych * 6-7 października 2014 (poniedziałek – wtorek), sala Rady Wydziału Międzynarodowa Konferencja pt. “Reforma prawa zamówień publicznych” * 8 października 2014 (środa), sala 1.04, godz. 9.00 Wykład otwarty pt. „Zamówienia publiczne w IT” prelegent: dr Zbigniew Raczkiewicz, Urząd Publikacji UE * 10 października 2014 (piątek), sala 1.04, godz. 9.00-12.00 Bezpłatne konsultacje z zamówień publicznych dla uczestników konferencji (zgłoszenia: aczernek@uni.lodz.pl) Podczas planowanych wydarzeń pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi będą prezentowane produkty wysokiej jakości, tradycyjne, regionalne i ekologiczne.

Konferencja o praktycznych aspektach udzielania zamówień publicznych

W dniu 8 maja 2014 r. zapraszamy na konferencję organizowaną przez Urząd Zamówień Publicznych w Łodzi pt. „Praktyczne aspekty postępowań o udzielenie zamówienia publicznego”. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną zaprezentowana m.in. zagadnienia związane z wpływem nowych dyrektyw na praktykę udzielania zamówień publicznych, zamówienia publiczne w praktyce UMŁ, nieprawidłowości w udzielaniu zamówień publicznych w świetle kontroli RIO, zmowy przetargowe oraz analiza kontroli UZP i orzecznictwa KIO. Program Konferencji (docx)

Kongres Wojskowy w Łodzi

W dniach 13-14 maja 2014 r., zapraszamy na Kongres „Wojsko Polskie szansą dla przedsiębiorczości. Logistyka służb mundurowych” organizowany przez Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową. Podczas kongresu odbędzie się konferencja oraz wystawa dostawców zainteresowanych współpracą z wojskiem. Bliższe informacje: www.liph.com.pl Program Kongresu w pdf

Konferencja o kontroli NIK

W dniu 4 kwietnia 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji odbyła się konferencja „Kontrola państwowa w jednostkach samorządu terytorialnego” organizowana przez pod patronatem Rektora UŁ. Prelekcje wygłosili Krzysztof Kwiatkowski, Prezes NIK, dr Wojciech Robaczyński, Zastępca Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych oraz pracownik Katedry Prawa Cywilnego WPiA oraz Jacek Lipiński, burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego. Podczas udziału w dyskusji przedstawicielka centrum podniosła konieczność reformy systemu zamówień publicznych w Polsce, odejście od złych praktyk np. patologii stosowania kryterium najniższej ceny oraz konieczność stosowania pozaekonomicznych kryteriów oceny ofert jedynie w sytuacji, gdy nie będą one ograniczać konkurencji i […]

Seminarium o promocji Miasta Łodzi

W dniu 3 kwietnia 2014 r. odbyło się seminarium zorganizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa  ELSA  Łódź pt „Na alarm czarny druk uderzy -– co Miastu wolno w mediach”. Dr Anna Górczyńska przedstawiła wykład pt „Zamówienia publiczne a działalność promocyjna”. W prezentacji podkreślono, iż nabywanie dostaw i usług w ramach działalności promocyjnej podlega zakresowi stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, choć można w przypadku tego typu zamówień zastosować nieco bardziej liberalny reżim prawny. Omówione zostały również przesłanki stosowania zamówienia z wolnej ręki i dopuszczalnego prawem ograniczenia ujawniania informacji związanych z działalnością promocyjną.

Praktyki studenckie w Wydziale Zamówień Publicznych UMŁ

W dniu 29 stycznia 2014 r. zostało zawarte „Porozumienie o współpracy w obszarze systemu zamówień publicznych”. Stronami porozumienia są Uniwersytet Łódzki oraz Urząd Miasta Łodzi. W ramach porozumienia studenci Wydziału Prawa i Administracji mogą uczestniczyć w praktykach studenckich w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi. Praktyki cieszą się dużym zainteresowaniem studentów naszego wydziału, gdyż umożliwiają zapoznanie się z praktycznymi aspektami udzielania zamówień publicznych. Zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt z naszym Centrum, które prowadzi nabór na praktyki.