Aktualności

Prace w Zespole ds. PPP w Ministerstwie Rozwoju

Miło nam poinformować, iż 13 października 2016 r. została podjęta uchwała przez powołany Zespół ds. PPP w Ministerstwie Rozwoju w sprawie przyjęcia projektu dokumentu “Polityka Rządu w zakresie rozwoju PPP”, a który już niebawem zostanie przedstawiony Kierownictwu Ministerstwa Rozwoju oraz skierowany do procesu legislacyjnego.Projekt dokumentu powstał, między innymi przy aktywnym współudziale mgr Iwony Kowalczyk -członka zespołu Centrum Zamówień Publicznych i PPP. W projekcie dokumentu uwzględniono 80% postulatów i uwag zgłoszonych przez mgr Iwonę Kowalczyk, które znacząco wzbogaciły dokument.

IV Międzynarodowy Kongres Biogospodarki

W dniach 6 – 10 października 2016 w Łodzi odbędzie się IV Międzynarodowy Kongres Biogospodarki. Wydarzenie ma na celu stymulowanie rozwoju biogospodarki poprzez tworzenie wokół niej atmosfery innowacyjnego, konkurencyjnego i efektywnego podejścia. W spotkaniu uczestniczyć będą także przedstawiciele Centrum Zamówień Publicznych i PPP. Więcej informacji o wydarzeniu: http://bioeconomy.lodzkie.pl/

Reforma prawa zamówień publicznych III. Strategiczne zamówienia publiczne

Centrum Zamówień Publicznych i PPP oraz Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego serdecznie zapraszają na MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ „Reforma prawa zamówień publicznych III. Strategiczne zamówienia publiczne”   która odbędzie się w dniach 29-30 września 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.   Bardzo dziękujemy za wspaniałe recenzje naszych dwóch poprzednich konferencji i zachęceni przez uczestników zamierzamy organizować ją corocznie w celu pogłębienia debaty nad zmianami w systemie zamówień publicznych. Celem konferencji w 2016 r. jest analiza aktualnego stanu prawnego systemu zamówień publicznych w Polsce i Unii Europejskiej w kontekście implementacji tzw. nowego pakietu legislacyjnego UE.   Panele konferencji: I. Reforma zamówień […]

Tydzień Zamówień Publicznych 2016

Centrum Zamówień Publicznych i PPP pragnie poinformować, że w dniach 26-30 września 2016 odbędzie się seria wydarzeń związanych z popularyzacją problematyki zamówień publicznych: 26.09. 2016 (pon) – 9.00 – 15.00 - Dzień Otwarty Centrum Zamówień Publicznych i PPP, WPiA, pokój 1.14 – zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną, badaniami naukowymi oraz formami współpracy ze studentami 27-28.09.2016 (wt-śr) - spotkanie projektowe Projektu InnProBio, finansowanego z programu Horyzont 2020 29-30.09.2016 r. (czw-pt) - Międzynarodowa Konferencja pt “Reforma Prawa Zamówień Publicznych III. Strategiczne zamówienia publiczne”. Gośćmi honorowymi będą prof. Sue Arrowsmith i prof. Chris Bovis z GB – światowej sławy specjaliści w dziedzinie zamówień publicznych i […]

Udział w pracach zespołu ds. partnerstwa publiczno-prywatnego w Ministerstwie Rozwoju

Polityka Rządu w zakresie PPP i przegląd prawa w zakresie PPP, były przedmiotem obrad w dniu 28 lipca 2016 r. grup roboczych, powołanych w ramach Zespołu ds. partnerstwa publiczno-prywatnego, utworzonego przez Ministerstwo Rozwoju. Podjęte działania na szczeblu rządowym dotyczą  popularyzacji stosowania partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym opracowania dokumentu będącego po części stanowiskiem rządu wyrażającym aakceptację PPP jako metody realizacji inwestycji, a po części wytycznymi stosowania PPP. Prowadzone są także działania w zakresie zmian legislacyjnych regulacji PPP, Napawa optymizmem opinia, iż mimo że PPP to trudna forma współpracy, to jednak jest ona ze wszech miar korzystna dla realizacji zadań publicznych. Cieszą nas zatem podjęte […]

Nasze Centrum w Social Media

Zapraszamy do zapoznania się z nasza aktywnością na facebooku: www.facebook.com/czippp, twiterze: @centrumzp oraz blogu: www.centrumzp.pl

Studia Podyplomowe Prawo Zamówień Publicznych

Zapraszamy na nasze Studia Podyplomowe Prawo Zamówień Publicznych – nowość w naszej ofercie edukacyjnej. Studia mają charakter prawno-ekonomiczny i znaczną ich część stanowią zajęcia praktyczne. Celem studiów jest podniesienie profesjonalizmu w zakresie prawa zamówień publicznych oraz promowanie dobrych praktyk w tej dziedzinie. Zajęcia rozpoczynają się w roku akademickim 2017/2018. Bliższe informacje: www.wpia.uni.lodz.pl/studia/studia-podyplomowe/prawo-zamowien-publicznych

Szkoła letnia (4 – 9 lipca 2016, Ravenna, Włochy)

W lipcu trójka naszych współpracowników związanych z centrum: mgr Aleksandra Bogusz, mgr Adrianna Burczyńska, p. Anna Lewandowska wyjeżdża do Włoch w celu uczestnictwa w intensywnych zajęciach szkoły letniej “European and Comparative Environmental Law”. Uczestnictwo naszych studentów i absolwentów w szkole letniej jest możliwe w związku z nawiązaną współpracą z Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

Staż studentów zagranicznych

W czerwcu w Centrum Zamówień Publicznych gościliśmy w ramach stażu dwójkę studentów z uczelni zagranicznych. Naszymi stażystkami były: Francesca Novello, Università di Trento, Włochy (Erasmus) oraz Darya Hlushkova, European Humanities University, Litwa (Campus Europae). Stażystki prowadziły badania naukowe poświęcone zielonym zamówieniom publicznym.

Koferencja “Procurement Week 2016″ (czerwiec 2016, Bangor, Wielka Brytania)

W czerwcu 2016 r. na uniwersytecie w Bangor, Walia, GB została zorganizowana doroczna konferencja pt Procurement Week 2016. Uczestniczyła w niej dr Anna Górczyńska, która w ramach dyskusji panelowej zaprezentowała problematykę wdrażania nowych dyrektyw do prawa polskiego oraz wygłosiła referat poświęcony elektronicznym zamówieniom publicznym. Nasze Centrum od dłuższego czasu współpracuje z Uniwesytetem w Bangor, a dr Ama Eyo regularnie uczestniczy w konferencjach organizowanych w Łodzi. Zapraszamy na następny Procurement Week do Londynu w 2017 r.