Aktualności

Praktyki/ staż

Informujemy studentów, że istnieje możliwość odbycia bezpłatnego stażu/praktyki (1-3 miesięcy) w Centrum Zamówień Publicznych UŁ, WPIA, UŁ. Program stażu jest określany indywidualnie, ale zazwyczaj do obowiązków stażysty należy: – przygotowanie i zamieszczenie wpisów na blogu centrum www.centrumzp.pl – pomoc w organizacji międzynarodowej konferencji poświęconej zamówieniom publicznym oraz innych spotkań organizowanych przez centrum – przygotowanie tematycznego opracowania naukowego na wybrany temat lub analizy orzecznictwa lub analizy tzw dobrych praktyk w zakresie zamówień publicznych lub ppp – udział w wydarzeniach i spotkaniach organizowanych przez centrum – promocja centrum i jego aktywności w mediach społecznościowych

Seminarium magisterskie dla IV i V r. prawa i administracji “Prawo zamówień publicznych”

Zapraszamy na seminarium magisterskie dla IV i V roku prawa i administracji pt “Prawo zamówień publicznych”. Bliższe informacje w sekretariacie Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego (p. 3.13)  oraz u prowadzącego – dr Anny Górczyńskiej (e-mail: anna.gorczynska@interia.pl)

Zapraszamy na studia podyplomowe 2017/2018 Prawo zamówień publicznych

Miło mi poinformować, że przy w roku akademickim 2017/2018  zostanie uruchomiona kolejna edycja: Studiów Podyplomowych Prawo Zamówień Publicznych – szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.wpia.uni.lodz.pl/studia/studia-podyplomowe/prawo-zamowien-publicznych Znajomość zasad poprawnego wydatkowania środków publicznych w trybie zamówień publicznych jest niezbędna w pracy każdego pracownika administracji. Wiedza ta jest także istotna dla przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Uczestnicy poprzedniej edycji naszych studiów podyplomowych wysoko ocenili poziom merytoryczny zajęć i praktyczne podejście wykładowców do rozwiązywania trudnych problemów związanych z postępowaniami przetargowymi. Rozpoczęcie zajęć planowane jest już 20.10.2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. Zapraszamy!  

“Polski Kongres Zamawiających. Innowacyjne i efektywne zamówienia publiczne”

Centrum Zamówień Publicznych i PPP jest partnerem “Polskiego Kongresu Zamawiających. Innowacyjne i efektywne zamówienia publiczne”, który odbędzie się w dniu 19 czerwca 2017 r. w Warszawie. Bliższe informacje: http://kongres-zamawiajacych.pl/ Serdecznie zapraszamy!

IV Konferencja Międzynarodowa “Reforma Prawa Zamówień Publicznych”

Centrum Zamówień Publicznych i PPP, WPiA UŁ Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego, WPiA UŁ Urząd Miasta Łodzi zapraszają na IV Międzynarodową Konferencję z cyklu REFORMA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. ASPEKTY SPOŁECZNE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH organizowaną w dniu 29 maja 2017 r. w godz. 10.00-17.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego   Panele dyskusyjne: Zamówienia publiczne a prawo pracy Transgraniczne świadczenie pracy Zamówienia publiczne a konwencje Międzynarodowej Organizacja Pracy Warunki społeczne w procedurze udzielania zamówienia publicznego Zastrzeżone zamówienia publiczne Zainteresowanych udziałem w dyskusjach panelowych prosimy o kontakt z organizatorami (centrumzp@wpia.uni.lodz.pl)

Sukces w konkursie na najlepszą pracę magisterską

Z radością informujemy, że Pani mgr Izabella Sobieraj zajęła II miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską, organizowanym przez Prezesa UZP. Jako że nie przyznano I miejsca, należy podkreślić, że była to najwyżej oceniona praca magisterska w Polsce. Jury podkreśliło wysoki poziom wszystkich zgłoszonych prac magisterskich. Oprócz nagrodzonej pracy w konkursie uczestniczyły także prace magisterskie przygotowane przez mgr Adriannę Burczyńską, mgr Wojciecha Łogina, mgr Marcina Matczaka, mgr Karolinę Niewiadomską. Wszystkie prace zostały przygotowane w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego, pod kierunkiem dr Anny Górczyńskiej. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a w szczególności autorce zwycięskiej pracy!

Debata “System zamówień publicznych – projektowane kierunki zmian i perspektywy rozwoju” (1 grudnia 2016)

W dniu 1 grudnia 2016 r. Pani Prof. Maria Królikowska-Olczak – na zaproszenie Pani Prezes UZP Małgorzaty Stręciwilk – wzięła udział w debacie ekspertów pt. “System zamówień publicznych – projektowane kierunki zmian i perspektywy rozwoju”. Debata zapoczątkowała cykl spotkań z przedstawicielami różnych środowisk zainteresowanych stworzeniem jasnego i spójnego systemu zamówień publicznych. Celem spotkań jest wymiana poglądów i wiedzy oraz wskazanie kierunków zmian aktualnych regulacji prawnych. Oto fragment wypowiedzi Prof. Marii Królikowskiej-Olczak: “Uczestnicząc w debacie  przedstawicieli świata nauki zorganizowanej przez UZP, opowiedziałam się za kompleksową regulacją, a nie odrębnymi ustawami – w kontekście dyrektyw UE. Uważam, że system zamówień publicznych jako […]

Akademia Młodych Dyplomatów

3 grudnia 2016  w Warszawie odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia dyplomów  Akademii Młodych Dyplomatów. Miło nam poinformować, że wśród absolwentów programu znalazła się mgr Aleksandra Bogusz, która ściśle współpracuje z Centrum Zamówień Publicznych i PPP. Ukończyła ona XII edycję Akademii Młodych dyplomatów ze specjalizacją “Organizacje Międzynarodowe”. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Seminarium “Odpowiedzialność władzy publicznej we Francji i w Polsce” (Łódź, 2 grudnia 2016)

W dniu 2 grudnia 2016 na Wydziale Prawa i Administracji UŁ odbyło się drugie seminarium w ramach Programu PHC Polonium 2016-2017 pt. “Odpowiedzialność władzy publicznej we Francji i w Polsce”, realizowanego przy współpracy z Wydziałem Prawa, Ekonomii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Francois Rebelais w Tour. Tematem drugiego etapu projektu były: odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody wyrządzone działalnością legislacyjną oraz odpowiedzialność odszkodowawcza państwa i jednostek samorządu terytorialnego za szkody wyrządzone działalnością sądową i administracyjną. Podczas seminarium referat na temat “Odpowiedzialność administracji publicznej z tytułu zarządzania kryzysowego (zapobiegania zagrożeniom” wygłosiła mgr Aleksandra Bogusz, współpracowniczka Centrum Zamówień Publicznych i PPP. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że […]

Przeciwdziałania nadużyciom finansowym w perspektywie finansowej 2014-2020

Tematyką konferencji zorganizowaną przez Departament Rozwoju Cyfrowego w Ministerstwie Rozwoju w dniu 30 listopada 2016 r. były przeciwdziałania nadużyciom finansowym w perspektywie finansowej 2014-2020. W konferencji miała przyjemność uczestniczyć mgr Iwona Kowalczyk – członek zespołu Centrum Zamówień Publicznych i PPP. https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/szkolenia/konferencja-nt-przeciwdzialania-naduzyciom-finansowym/ Podczas obrad podkreślano rolę Instytucji systemu zarządzania i kontroli, które muszą mieć świadomość zagrożeń jakie może spowodować wystąpienie nadużyć finansowych, przypadków korupcji czy konfliktu interesów i potrafić oszacować istniejące ryzyko, by eliminować potencjalne lub realne zdarzenia godzące w interesy Unii Europejskiej i Rzeczypospolitej Polskiej. W szczególności w obszarze wydatkowania środków publicznych w trybie zamówień publicznych. W wystąpieniach prelegentów podnoszono, iż […]