“Polski Kongres Zamawiających. Innowacyjne i efektywne zamówienia publiczne”

Centrum Zamówień Publicznych i PPP jest partnerem “Polskiego Kongresu Zamawiających. Innowacyjne i efektywne zamówienia publiczne”, który odbędzie się w dniu 19 czerwca 2017 r. w Warszawie. Bliższe informacje: http://kongres-zamawiajacych.pl/ Serdecznie zapraszamy!

IV Konferencja Międzynarodowa “Reforma Prawa Zamówień Publicznych”

Centrum Zamówień Publicznych i PPP, WPiA UŁ Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego, WPiA UŁ Urząd Miasta Łodzi zapraszają na IV Międzynarodową Konferencję z cyklu REFORMA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. ASPEKTY SPOŁECZNE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH organizowaną w dniu 29 maja 2017 r. w godz. 10.00-17.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego   Panele dyskusyjne: Zamówienia publiczne a prawo pracy Transgraniczne świadczenie pracy Zamówienia publiczne a konwencje Międzynarodowej Organizacja Pracy Warunki społeczne w procedurze udzielania zamówienia publicznego Zastrzeżone zamówienia publiczne Zainteresowanych udziałem w dyskusjach panelowych prosimy o kontakt z organizatorami (centrumzp@wpia.uni.lodz.pl)

Sukces w konkursie na najlepszą pracę magisterską

Z radością informujemy, że Pani mgr Izabella Sobieraj zajęła II miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską, organizowanym przez Prezesa UZP. Jako że nie przyznano I miejsca, należy podkreślić, że była to najwyżej oceniona praca magisterska w Polsce. Jury podkreśliło wysoki poziom wszystkich zgłoszonych prac magisterskich. Oprócz nagrodzonej pracy w konkursie uczestniczyły także prace magisterskie przygotowane przez mgr Adriannę Burczyńską, mgr Wojciecha Łogina, mgr Marcina Matczaka, mgr Karolinę Niewiadomską. Wszystkie prace zostały przygotowane w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego, pod kierunkiem dr Anny Górczyńskiej. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a w szczególności autorce zwycięskiej pracy!

Debata “System zamówień publicznych – projektowane kierunki zmian i perspektywy rozwoju” (1 grudnia 2016)

W dniu 1 grudnia 2016 r. Pani Prof. Maria Królikowska-Olczak – na zaproszenie Pani Prezes UZP Małgorzaty Stręciwilk – wzięła udział w debacie ekspertów pt. “System zamówień publicznych – projektowane kierunki zmian i perspektywy rozwoju”. Debata zapoczątkowała cykl spotkań z przedstawicielami różnych środowisk zainteresowanych stworzeniem jasnego i spójnego systemu zamówień publicznych. Celem spotkań jest wymiana poglądów i wiedzy oraz wskazanie kierunków zmian aktualnych regulacji prawnych. Oto fragment wypowiedzi Prof. Marii Królikowskiej-Olczak: “Uczestnicząc w debacie  przedstawicieli świata nauki zorganizowanej przez UZP, opowiedziałam się za kompleksową regulacją, a nie odrębnymi ustawami – w kontekście dyrektyw UE. Uważam, że system zamówień publicznych jako […]

Akademia Młodych Dyplomatów

3 grudnia 2016  w Warszawie odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia dyplomów  Akademii Młodych Dyplomatów. Miło nam poinformować, że wśród absolwentów programu znalazła się mgr Aleksandra Bogusz, która ściśle współpracuje z Centrum Zamówień Publicznych i PPP. Ukończyła ona XII edycję Akademii Młodych dyplomatów ze specjalizacją “Organizacje Międzynarodowe”. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Seminarium “Odpowiedzialność władzy publicznej we Francji i w Polsce” (Łódź, 2 grudnia 2016)

W dniu 2 grudnia 2016 na Wydziale Prawa i Administracji UŁ odbyło się drugie seminarium w ramach Programu PHC Polonium 2016-2017 pt. “Odpowiedzialność władzy publicznej we Francji i w Polsce”, realizowanego przy współpracy z Wydziałem Prawa, Ekonomii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Francois Rebelais w Tour. Tematem drugiego etapu projektu były: odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody wyrządzone działalnością legislacyjną oraz odpowiedzialność odszkodowawcza państwa i jednostek samorządu terytorialnego za szkody wyrządzone działalnością sądową i administracyjną. Podczas seminarium referat na temat “Odpowiedzialność administracji publicznej z tytułu zarządzania kryzysowego (zapobiegania zagrożeniom” wygłosiła mgr Aleksandra Bogusz, współpracowniczka Centrum Zamówień Publicznych i PPP. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że […]

Przeciwdziałania nadużyciom finansowym w perspektywie finansowej 2014-2020

Tematyką konferencji zorganizowaną przez Departament Rozwoju Cyfrowego w Ministerstwie Rozwoju w dniu 30 listopada 2016 r. były przeciwdziałania nadużyciom finansowym w perspektywie finansowej 2014-2020. W konferencji miała przyjemność uczestniczyć mgr Iwona Kowalczyk – członek zespołu Centrum Zamówień Publicznych i PPP. https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/szkolenia/konferencja-nt-przeciwdzialania-naduzyciom-finansowym/ Podczas obrad podkreślano rolę Instytucji systemu zarządzania i kontroli, które muszą mieć świadomość zagrożeń jakie może spowodować wystąpienie nadużyć finansowych, przypadków korupcji czy konfliktu interesów i potrafić oszacować istniejące ryzyko, by eliminować potencjalne lub realne zdarzenia godzące w interesy Unii Europejskiej i Rzeczypospolitej Polskiej. W szczególności w obszarze wydatkowania środków publicznych w trybie zamówień publicznych. W wystąpieniach prelegentów podnoszono, iż […]

Aktywny udział Centrum ZP w Single Market Forum „Professionalisation in Public Procurement” (Warszawa)

Nowy europejski ład zamówień publicznych, ustalony przyjętym w 2014 r. pakietem dyrektyw, przewidział mechanizm sprawdzający stan adekwatności przyjętych przepisów i ich wdrożenia w poszczególnych Państwach Członkowskich, jak również narzędzia zmierzające do bardziej efektywnego i strategicznego wykorzystania zamówień publicznych w poszczególnych krajach. W ramach wdrażania przewidzianych rozwiązań Komisja Europejska podjęła inicjatywę organizacji w oparciu o  Single Market Forum 2016-2017 (SMF) cyklu spotkań w różnych, europejskich miastach. Celem tych warsztatów jest przeprowadzenie aktywnej dyskusji z uczestnikami rynku zamówień publicznych, a ich efektem będzie wypracowanie Rekomendacji dla Państw Członkowskich, zawierających zestawy wypracowanych dobrych praktyk, formuły nowych narzędzi zmierzających do profesjonalizacji zamówień publicznych, jak […]

Seminarium “System zamówień ONZ. Możliwości dla polskich przedsiębiorców” (Łódź, 23 listopada 2016)

W dniu 23 listopada 2016 w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego odbyło się seminarium pt. “System zamówień ONZ. Możliwości dla polskich przedsiębiorców” organizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Punkt Informacyjny Międzynarodowe Zamówienia Publiczne przy PARP oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Podczas spotkania poruszono tematykę kompleksowego systemu zamówień, który obejmuje liczne agendy ONZ, a także kwestie związane z aktywnym udziałem polskich przedsiębiorców w przetargach organizowanych przez ONZ. Wśród prelegentów znaleźli się eksperci agend ONZ, którzy podzielili się swoim doświadczeniem z zakresu projektów i przetargów. Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z seminarium: http://centrumzp.pl/?p=47

“Elektronizacja zamówień publicznych. Case study – Port Lotniczy Łódź” (27 października 2016)

W dniu 27 października 2016 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbył się wykład otwarty pt. “Elektronizacja zamówień publicznych. Case study – Port Lotniczy Łódź”. Prelegentem był Pan Artur Fraj - Project Manager, Port Lotniczy im. W. Reymonta w Łodzi.