Reforma prawa zamówień publicznych III. Strategiczne zamówienia publiczne

Centrum Zamówień Publicznych i PPP oraz Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego serdecznie zapraszają na MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ „Reforma prawa zamówień publicznych III. Strategiczne zamówienia publiczne”   która odbędzie się w dniach 29-30 września 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.   Bardzo dziękujemy za wspaniałe recenzje naszych dwóch poprzednich konferencji i zachęceni przez uczestników zamierzamy organizować ją corocznie w celu pogłębienia debaty nad zmianami w systemie zamówień publicznych. Celem konferencji w 2016 r. jest analiza aktualnego stanu prawnego systemu zamówień publicznych w Polsce i Unii Europejskiej w kontekście implementacji tzw. nowego pakietu legislacyjnego UE.   Panele konferencji: I. Reforma zamówień […]

Nasze Centrum w Social Media

Zapraszamy do zapoznania się z nasza aktywnością na facebooku: www.facebook.com/czippp, twiterze: @centrumzp oraz blogu: www.centrumzp.pl

Studia Podyplomowe Prawo Zamówień Publicznych

Zapraszamy na nasze Studia Podyplomowe Prawo Zamówień Publicznych – nowość w naszej ofercie edukacyjnej. Studia mają charakter prawno-ekonomiczny i znaczną ich część stanowią zajęcia praktyczne. Celem studiów jest podniesienie profesjonalizmu w zakresie prawa zamówień publicznych oraz promowanie dobrych praktyk w tej dziedzinie. Bliższe informacje: www.wpia.uni.lodz.pl/studia/studia-podyplomowe/prawo-zamowien-publicznych

Szkoła letnia (4 – 9 lipca 2016, Ravenna, Włochy)

W lipcu trójka naszych współpracowników związanych z centrum: mgr Aleksandra Bogusz, mgr Adrianna Burczyńska, p. Anna Lewandowska wyjeżdża do Włoch w celu uczestnictwa w intensywnych zajęciach szkoły letniej “European and Comparative Environmental Law”. Uczestnictwo naszych studentów i absolwentów w szkole letniej jest możliwe w związku z nawiązaną współpracą z Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

Staż studentów zagranicznych

W czerwcu w Centrum Zamówień Publicznych gościliśmy w ramach stażu dwójkę studentów z uczelni zagranicznych. Naszymi stażystkami były: Francesca Novello, Università di Trento, Włochy (Erasmus) oraz Darya Hlushkova, European Humanities University, Litwa (Campus Europae). Stażystki prowadziły badania naukowe poświęcone zielonym zamówieniom publicznym.

Koferencja “Procurement Week 2016″ (czerwiec 2016, Bangor, Wielka Brytania)

W czerwcu 2016 r. na uniwersytecie w Bangor, Walia, GB została zorganizowana doroczna konferencja pt Procurement Week 2016. Uczestniczyła w niej dr Anna Górczyńska, która w ramach dyskusji panelowej zaprezentowała problematykę wdrażania nowych dyrektyw do prawa polskiego oraz wygłosiła referat poświęcony elektronicznym zamówieniom publicznym. Nasze Centrum od dłuższego czasu współpracuje z Uniwesytetem w Bangor, a dr Ama Eyo regularnie uczestniczy w konferencjach organizowanych w Łodzi. Zapraszamy na następny Procurement Week do Londynu w 2017 r.

Konferencja “Aktualne problemy zamówień i partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce” (13-14 czerwca 2016, Katowice)

W dniach 13-14 czerwca Prof. Maria Królikowska-Olczak, dr Anna Górczyńska oraz p. Agnieszka Czernek uczestniczyły w interesującej konferencji organizowanej przez WPiA Uniwersytetu Śląskiego pt “Aktualne problemy zamówień i partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”. Prof. Królikowska była moderatorem panelu poświęconego procedurom negocjacyjnym w zamówieniach publicznych, a dr Anna Górczyńska wygłosiła wystąpienie poświęcone nowej procedurze partnerstwa innowacyjnego. Organizatorom gratulujemy świetnej konferencji!

Sprawozdanie z konferencji “Przemiany w polskim sektorze pocztowym”

Mamy przyjemność poinformować, że w pierwszym numerze internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego w 2016 r. opublikowano sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Przemiany w polskim sektorze pocztowym. Zachęcam do lektury! http://ikar.wz.uw.edu.pl/ikar.php?ikar=32

Wykład w Bolonii (kwiecień 2016)

W kwietniu 2016 r. dr Anna Górczyńska wygłosiła gościnne wykłady na Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Wykłady były poświęcone reformie prawa zamówień publicznych w Unii Europejskiej i spotkały się z dużym zainteresowaniem studentów włoskich oraz studiujących w ramach programu Erasmus.  Liczymy, że nawiązane kontakty przyczynią się do udziału w wydarzeniach naukowych oraz przygotowania wspólnych projektów.

Konferencja “Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich” (Łódź, 25 maja 2016)

25 maja 2016 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”, której partnerem było Centrum Zamówień Publicznych i PPP. Nasze Centrum było reprezentowane przez prof. Marię Królikowską-Olczak, która moderowała panel dyskusyjny pt. “Integracja transportu kolejowego z innymi środkami transportu” oraz mgr Aleksandrę Bogusz, która wygłosiła referat pt. “Aspekt środowiskowy dostępu do infrastruktury kolejowej”.